Top

FAQ

Wat te doen bij een verloren gelijkvormigheidsattest?

Om een duplicaat van een gelijkvormigheidsattest te bekomen, dient u volgende ORIGINELE documenten op te sturen (per post) :

  • Optie 1 (met Proces-verbaal)
  • Optie 2 (zonder proces-verbaal)

OFWEL :

* kopie van de identiteitskaart van de aanvrager: voor- en achterkant (+ vermelding van adres)

Indien dit op naam van de firma is, dient u het BTW nummer te vermelden

* foto van het identificatieplaatje (merk/type/chassisnummer)

* ORIGINEEL attest van verlies van gelijkvormigheid (afgeleverd door de politie)

 

OFWEL :

* kopie van de identiteitskaart van de aanvrager: voor- en achterkant  (+ vermelding van adres)

Indien dit op naam van de firma is, dient u het BTW nummer te vermelden

* foto van het identificatieplaatje (merk/type/chassisnummer)

* kopie van het inschrijvingsbewijs (of attest van verlies hiervan)

* (getekende) verklaring op eer

 

MOW Verkeersveiligheid-Team Homologatie – 8ste verdiep
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000         BRUSSEL